't Klaeuwshofje

Loop hier door de deur naar binnen om een van de vijf 'hofjes' die nog intact zijn in Delft te aanschouwen. Vroeger waren het er twaalf, waarvan de meeste zijn gebouwd door rijke Delftenaren om ongetrouwde of weduwes en hulpbehoevende vrouwen te huisvesten. Dit hofje werd in 1605 gebouwd door de rijke bierbrouwers Dirck en Elisabeth Uyttenhage van Ruyven en was speciaal bedoeld voor oude, rooms-katholieke weduwen. Deze vrouwen werden gehuisvest en verzorgd voor de rest van hun dagen. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de huizen samengevoegd tot grotere huizen, dus nu is elke tweede deur niet meer in gebruik maar wel behouden voor esthetische waarde.

Fun Fact: Dit hofje wordt nog steeds bewoond door alleenstaanden die een hele lage huur betalen om in deze monumentale panden te wonen.